Ålderbeständing och permanent byggtätningstejp för överlappning och lufttät tejpning av fukt och ångspärr.
(FLEX-connect  60mm X 40m)

NordSales har nu säljlicens av Tyska KIP-tape(Shuretape) som är ett av världens ledande tejptillverkare.

Den permanenta byggtätningstejpen Flex Construct är en ålderbeständig och  tätningstejp för fukt och lufttätning samt ångspärr och har den bästa häftförmågan på marknaden bland godkända folietejper.

Den håller absolut tätt och är ålderbeständig och sitter där den ska år ut och år in. Flex tillhör en ny generation tejper som är konstruerade för att tillgodose dagens täthetskrav och efterfrågan på mycket hög vidhäftning.

Med sin unika häftförmåga  är tätningstejpen speciellt anpassad för luftät tejpning med ångspärr på OSB-skivor vid överlappningar enligt EnEV, DIN 4108-7 .

Tätningstejpen är UV-beständig är åldringsbeständig,  EU-godkänd,
samt fri från lösningsmedel, klor och formaldehyd. För pris och mer info maila: info@nordsales.com