Frågor/Svar ISGREPP

Vi frågade plåtkonsulten Stefan Lardner på vilka delar av taket rekommenderar
du att man ska applicera ISGREPP ?

Takfot, fotrännor, ovan fotrännor för minska glid/lavinrisken, lister och beslag som kan samla snö och is.

Vi frågade även på vilket sett han tycker ISGREPP kompletterar den traditionella snöskottningen ? 
Minskar ras nedanför. Minskar lavinrisk, ras ovanför snörrasskydd, avlastar snöraskyddet

Vad är ISGREPP ?
ISGREPP är en patenterad transparent gummi-liknande-beläggning som ger en utmärkt vidhäftning för alla typer av tak. ISGREPP är UV-beständig och utformad för att appliceras på hela eller utsatta delar av taket för att förhindra snö och isras såsom takfönster, fönsterkupor,ventilationsrännor,
ränndalar, takfot, rännor, bleck och fasadlister.
I och med att beläggningen även effektivt tätar skarvar och brister i takbeläggningen
så kan man med fördel applicera ISGREPP i vattengångar som vinkelrännor mm.

Hur fungerar ISGREPP och hur undviks snö och is att glida på taket?
ISGREPP skapar tusentals kontaktpunkter som jämnt stoppar snö/is täcket och håller det på plats. Snö och is  tillåts aldrig att glida eftersom det speciella slipstensgranulatet bildar ett s.k. glidskydd . Under smältning rinner smältvattnet ner från taket genom det mellanrum som skapats av slipstensgranulaten mellan takytan och undersidan av snötäcket. Genom kontinuerlig dränering av smältvattnet minskar samtidigt vikten på snö/istäcket.

Finns det någon risk att taket kan missfärga pga UV strålning efter applicering av ISGREPP ?
Eftersom vår beläggning är transparent är det extremt svårt att upptäcka en nedbrytning av UV strålar. Enligt våra kemikalieingenjörer indikerar inget på det. Vår transparenta beläggning visar således inga tecken på blekning eller missfärgning. 
 
Hur avlägsnar man ISGREPP ?
När ISGREPP har härdat är det extremt svårt att avlägsna.
 
Vad händer med taket när man avlägsnar ISGREPP ?
Det har aldrig funnits anledning att avlägsna ISGREPP.
Efter fysisk skrapning återfår taket sin ursprungliga metallyta.
 
Vad är livslängden på ISGREPP ? 
Tillverkarens tidigare färgsatta beläggningar har fungerat  till 100%  med att förhindrar snöras i 18 år och inga tecken på avtagande funktion. Att döma av det räknar vi med att den nuvarande transparenta beläggningen kommer att hålla takets livslängd. Den nuvarande transparenta beläggningen vidhäftar mycket bättre och är mycket mer flexibel än tidigare beläggningar. 
 
Finns det någon risk att takfärgen kan påverkas när man har applicerat ISGREPP ?
Erfarenheten är att den transparenta basbeläggning fäster bättre än någon annan produkt som testats. ISGREPP kommer att fästa på nästan vad som helst inklusive ytor som inte är helt torra. Vi rekomenderar ändå att ISGREPP ska appliceras på rena och torra ytor. ISGREPP har samtidigt egenskaper som kommer att skydda miljöpåverkan av UV strålning och därigenom inte försämra beläggningens förmåga att vidhäfta på takfärgen. Det har således inte upptäckts någon märkbar effekt efter flera års applicering. Vår transparenta  beläggning  visar således inga tecken på påverkan av takfärgen.