Fakta IS/SNÖ


Ett halvmeter tjockt och en meter brett snötäcke närmast
kanten väger ca tre-fyra ton beroende på hur packad snön har hunnit bli. (Som en jämförelse väger motsvarande volym vatten 15 ton.)"

Om bara en meter av den snösträngen, det vill säga en kvadratmeter, faller ner från taket, väger den över 100 kg,  och kan ställa till stor skada. Snörasskydd gör därför stor nytta.


 

SNÖSMÄLTNING !

Ouppvärmt hus
När det är plusgrader smälter snön på grund av uppvärmning
från luften. Vid minusgrader kan solstrålningen få snö att smälta.
På taket till ett ouppvärmt hus är det dessa två sakerna som orsakar snösmältning.


Uppvärmt hus
På taket till ett uppvärmt hus tillkommer en tredje orsak: värme
från fastigheten tränger igenom taket. Värmen underifrån får inte
snön att smälta, förrän snötäcket har blivit tillräckligt tjockt – den
snötjockleken kallas smältgräns.


När smältgränsen passerats smälter snön och kan bilda istappar.
På ett dåligt isolerat tak kan smältgränsen vara så liten som tre cm
och därmed börjar istappar bildas redan efter tre timmar om det
snöar en cemtimeter i timmen.


 

Så bildas istappar !

På lutande tak rinner smältvattnet nedåt och försvinner i bästa fall genom
stuprören. De flesta istappar bildas just i stuprören. Men istappar
bildas också när smältvattnet når taksprånget (takfoten). Där
kommer ingen värme underifrån, taket är kallt. En del av smältvattnet
fryser där, men det mesta fortsätter ner till takrännor och
stuprör. En del kan frysa i takrännan. Om den fylls med is, rinner
smältvattnet därefter över kanten och kan bilda istappar.

På fem timmar kan det bildas en halvmeterlång istapp på två kg, på
tio timmar en istapp på ca 1 meter som väger 10 kg. I värsta fall kan
de bli ännu tyngre, innan de lossnar.

Under några dagars minusgrader kan stora isklumpar på 30-70 kg
bildas, när isen i takrännan växer ihop med isen på taksprånget.
Om de ramlar ner, är de givetvis livsfarliga, men även om de ligger
kvar kan de orsaka stora problem vid töväder, eftersom de kan dämma
upp smältvattnet och ge upphov till vattenläckage i taket..

Snöras och nedfallande istappar !

Om istappen ramlar ner är den livsfarlig. Till tyngden ska
läggas hastigheten. En fallande istapp från en höjd av två våningar
hinner komma upp i en hastighet av ca 25 km i timmen. Från fem
våningar hinner hastigheten upp i ca 60 km i timmen.

Att träffas av en istapp från taket på ett femvåningshus
kan alltså jämföras med att krocka i 60 km i timmen –utan säkerhetsbälte.

Ett varningstecken !

Om det droppar från taket på ditt hus, är det stor sannolikhet
för att det bildas istappar, när temperaturen sjunker. Åtgärda!
Det är du som fastighetägare som bär ansvaret, då försäkringsbolagen inte
ersätter skador orsakade av is eller snö.