Art.nr: IG4000-4
- appliceras enkelt med roller eller pensel.
- är transaprent och kan appliceras oavsett takfärg.
- kan appliceras över hela eller utsatta delar av takytan . 
- omedelbar och permanent tätning av allt läckage på alla underlag. 
- reflekterar solvärme.
- UV-beständig.
- har en unik vidhäftning och elastisk hållfasthet med en töjning på över 500%.
- är kostnadsffektivt mot is, snö, korrosion, läckage. 
- kan appliceras ner till -17 grader.
-Åldersbeständig (takets livslängd)
 -på grund av den unika lösningsmedelsbasen elimineras risk för frysning under lagring och erbjuder bättre tolerans av kalla eller fuktiga installationsförhållanden än vattenbaserade akrylbeläggningar.

Art.nr: IG4000-4
ISGREPP 4 kg inkl. 0,5kg slip-granulat.

4 kg ISGREPP räcker till applicering för ca 48 löpmeter.
ISGREPP appliceras vågrätt med en höjd av ca 25cm.


 


Ansök om att bli återförsäljare:
info@nordsales.com